Arvokisojen Järjestäminen

Yleistä:

Avustuksen myöntämiseksi kokeen yhtenä järjestäjänä tulee olla Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin jäsenyhdistys ja koe tulee järjestää Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin toiminta-alueella. Avustuksen myöntämisestä päättää kennelpiirin hallitus. Mikäli avustuksen kohteena oleva koe perutaan, on yhdistys velvollinen palauttamaan saamansa avustuksen kennelpiirille.

SM-kokeet, lohkon valintakokeet

Vapaamuotoinen, kirjallinen avustusanomus tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille viimeistään 2 kk ennen koetta. Anomukseen tulee liittää kokeen tulo- ja menoarvio sekä yhdistyksen pankkiyhteystiedot.

Avustuksen suuruus (enintään):

SM-koe (virallinen Suomen Kennelliiton SM-arvo)

1-päiväinen koe 1000 €

2-päiväinen koe 1400 €

Nk. lohkon valintakoe

1-päiväinen koe 700 €

2-päiväinen koe 1000 € 

Kennelpiirin alueella järjestettävälle SM-kokeelle myönnetään avustusta vain, jos kennelpiirin samalle koelajille myöntämästä edellisestä SM-kokeen avustuksesta on kulunut aikaa vähintään 5 vuotta.

Muut arvo-ottelut:

Kennelpiirin hallitus voi harkinnanvaraisesti myöntää avustusta muihin arvo-otteluihin ja kokeisiin. Vapaamuotoinen, kirjallinen avustusanomus tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille viimeistään 2 kk ennen koetta. Anomukseen tulee liittää kokeen tulo- ja menoarvio sekä yhdistyksen pankkiyhteystiedot.

Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin avustukset arvokisoihin osallistujille 

Yleistä:

Avustuksen myöntämiseksi arvokisoihin osallistuvan koiran ja sen ohjaajan tulee asua vakituisesti Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin toiminta-alueella.

Lohkon valintakokeeseen osallistuminen:

Avustusta ei haeta erikseen, vaan kennelpiiri maksaa suoraan valitsijamiehen ilmoituksen perusteella kolmen koiran osallistumismaksun lohkon valintakokeeseen niissä lajeissa, joissa se järjestetään.

Avustuksen suuruus:

SKL:n vahvistama lohkon valintakokeen osallistumismaksu 

SKL,n hyväksymät Suomenmestaruus kokeet: 

SM-kokeeseen osallistuminen (karsintakokeen perusteella):

Avustuksen edellytyksenä on, että koira on valittu kennelpiirissä järjestetyn karsintakokeen tai lohkon valintakokeen perusteella kennelpiirin edustajaksi SM-kokeeseen. Vapaamuotoinen, kirjallinen avustusanomus tulee toimittaa kennelpiirin sihteerille viimeistään 2 kk:n kuluttua kokeen päättymisestä. Anomuksesta on käytävä ilmi koiranomistajan yhteystiedot ja hänen edustamansa jäsenyhdistys, koiran tiedot (nimi, rotu ja rekisterinumero), kokeen tiedot (aika ja paikka) sekä pankkiyhteystiedot. Anomukseen on liitettävä maksukuitti osallistumismaksusta.

Avustuksen suuruus:

SKL:n vahvistama SM-kokeen osallistumismaksu 

SM-kokeeseen osallistuminen (ei karsintakoetta / lohkon valintakoetta):

Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry maksaa ensmimmäisen kappaleen (yleistä) kriteerit täyttäville SM-kokeiden   osallistumismaksun. 


Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry,n hallitus voi kokouksessaan muuttaa näitä maksuperusteita. 

KESKI-POHJANMAAN KENNELPIIRI RY