Piirinmestaruuskokeiden Säännöt

KENNELPIIRIEN PIIRINMESTARUUSKOKEIDEN JÄRJESTÄMISOHJE
Hyväksytty Kennelliitossa 27.10.2021 Voimassa 1.1.2022 alkaen

KOKEIDEN JÄRJESTÄMINEN

 • Piirin mestaruudesta kilpaillaan kunkin koemuodon korkeimmassa koeluokassa ja mestaruuden saavuttaa korkeimman hyväksytyn palkintosijaan oikeuttavan pistemäärän saanut koira.
 • Saavuttaakseen mestaruuden palveluskoirakokeissa koiran tulee saavuttaa koulutustunnukseen oikeuttava tulos. 
 • Yksiluokkaisissa kokeissa tulee kaikkien koirien olla saavuttanut vähintään yksi koemuodon korkein palkintosija ennen piirinmestaruuskilpailun viimeistä ilmoittautumispäivää.

AJANKOHTA

 • Piirinmestaruuskokeet suositellaan järjestettäväksi vuosittain, mieluimmin ennen Suomenmestaruuskilpailuja. 
 • Saman koemuodon kokeet on pyrittävä järjestämään koelajeittain samaan aikaan.

OSALLISTUMISOIKEUS

 • Osallistujan on oltava Kennelliiton tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen. Piirinmestaruudesta saa kilpailla jokainen ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuva koiran omistaja tai piirin alueella vakinaisesti asuva sijoituksen vastaanottaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Useamman omistajan koira kilpailee sen kennelpiirin mestaruudesta, jonne se on
  pääasiassa sijoitettu. 
 • Koira voi kilpailla vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruudesta.
 • Joukkuekilpailussa osallistumisoikeus määräytyy joukkueen asettavan yhdistyksen kotipaikan kennelpiirin mukaan.
 • Kennelpiirin mestaruuden voittaneella koiralla on oikeus puolustaa mestaruuttaan seuraavan vuoden piirinmestaruuskokeessa. Mikäli kennelpiirin mestaruuskoe on samalla valinta tai karsintakoe
  Suomenmestaruuskilpailuun, osallistuu mestaruuttaan puolustava koira täysivaltaisesti myös tähän valinta/karsintakokeeseen.

KARSINTA

 • Palveluskoirakokeissa Palveluskoiraliitolla ja vinttikoirakokeissa Vinttikoiraliitolla sekä muissa kokeissa kennelpiirillä on oikeus määritellä piirinmestaruuskokeiden karsintaperusteet alueellisia tarpeita vastaaviksi kunkin koemuodon sääntöjen mukaisesti.
 • Karsintaperusteiden on täytyttävä viimeistään viimeisenä ilmoittautumispäivänä.

MUUT OHJEET

 • Kennelpiirit, rotujärjestöt ja -liitot voivat esittää ohjeita, joiden tarkoituksena määrittää mestaruuden jakoperusteet, jos useampia kilpailijoita päätyy samaan tulokseen.

MUUTOKSET 

 • Muutokset näihin ohjeisiin tekee Kennelliiton hallitus

PIIRINMESTARUUSKOE

Piirinmestaruuskokeet voidaan järjestää uroksille ja nartuille yhdessä tai erikseen. Kahden päivän kokeissa voidaan mestaruus jakaa joko parhaan yhdenpäivän tuloksen, tai kahdenpäivän yhteenlasketun tuloksen perusteella. Lint ja Hirv kokeissa tulee koiran saavuttaa ensimmäiseen palkintoon oikeuttava tulos, voidakseen osallistua Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry,n piirinmestaruus  kokeisiin.  Palveluskoirakokeissa mestaruuden saavuttaakseen tulee koiran saavuttaa koulutustunnukseen oikeuttava tulos. Junior handler piirinmestariksi nimetään parhaiten sijoittunut kilpailija, joka asuu piirin alueella.

Ajokokeiden aluevalintakokeeseen ilmoitettavalla koiralla pitää olla hyväksytty palkintotulos (ja vähintään H näyttelyssä) kokeeseen ilmoittautuessa. Mikäli aluevalintoihin ilmoittautuu vähemmän kuin 16 koiraa, voidaan aluevalintakokeet perua ja pitää PM-koe suoraan aluevalintaan ilmoittautuneiden kesken. 

Ajankohta

Piirinmestaruuskokeet suositellaan järjestettäväksi vuosittain, mieluummin ennen Suomenmestaruus-kokeita. Saman koemuodon kokeet on pyrittävä järjestämään koelajeittain samaan aikaan.

Agility:
Kilpaillaan viidessä (5) säkäluokassa  piirinmestaruudesta.   Piirinmestaruuskokeet tulee pitää ennen sen vuoden agility SM-kokeita. 

Kokeiden anominen

Kokeet anotaan SKL;n ohjeiden mukaan Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry;n hallitukselta. Kokeen järjestäjänä voi toimia piiri tai piirin jäsenseura.

 • Agilitykokeet anotaan Agilityliitolta. 
 • Palveluskoirakokeet, tottelevaisuuskokeet, Rally-toko, koiratanssi anotaan palveluskoiraliitolta.
 • Vinttikoirakokeet anotaan Vinttikoiraliitolta.

Osallistumisoikeus

Osallistujan on oltava SKL-FKK;n tai kennelpiirin jäsenyhdistyksen jäsen; osallistumisoikeus kokeisiin on jokaisella ilmoittautumishetkellä (viimeinen ilmoittautumispäivä) piirin alueella vakinaisesti asuvalla koiranohjaaja/omistaja tai piirin alueella vakinaisesti asuva sijoituksen vastaanottaja riippumatta hänen edustamansa yhdistyksen kotipaikasta. Koiranohjaajaksi/omistajaksi katsotaan henkilö, jonka pääasiallisessa hallinnassa ja koulutuksessa koira on ollut. Useamman omistajan koira osallistuu sen omistajan kennelpiirin mestaruuskokeeseen, jonne koira on pääasiassa sijoitettu. Koira voi osallistua vuosittain vain yhden kennelpiirin mestaruuskokeeseen. Edellisen vuoden piirinmestari on oikeutettu osallistumaan kokeeseen ilman karsintoja.

 Sekarotuiset eivät saa kilpailla piirinmestaruudesta.

Karsinta

 • Palveluskoirakokeissa, tokokokeissa, Rallytokossa, Koiratanssissa, Palveluskoiraliitolla.
 • Vinttikoirakokeissa  Vinttikoiraliitolla. 
 • Agilitykokeissa Agilityliitolla.
 • Muissa kokeissa kennelpiirillä on oikeus määritellä piirinmestaruuskokeiden karsintaperusteet ja osallistumiskriteerit alueellisia tarpeita vastaaviksi kunkin koemuotojen sääntöjen mukaisesti.

Muut ohjeet:

Kennelpiirit, rotujärjestöt ja -liitot voivat esittää ohjeita, joiden tarkoituksena on määrittää mestaruuden jakoperusteet jos useampia kilpailijoita päätyy samaan tulokseen.

Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri jakaa, jos useampi koira saavuttaa saman tuloksen kaikille piirinmestaruuden.


Ilmoitusvelvollisuus

Kokeen järjestänyt seura on velvollinen ilmoittamaan piirille piirinmestaruuden voittaneiden tarkat tiedot: Koirasta nimi, rekisterinumero, pisteet, palkintosija. Koiran ohjaajan/omistajan tarkka osoite.

Piirimestaruusmitali
Piirin mestaruusmitali jaetaan kilpailukautta seuraavassa vuosikokouksessa, mutta voidaan jakaa myös muussa tilaisuudessa. Mestaruuden saaneiden koirien omistajat kutsutaan tilaisuuteen kirjallisesti.

Muutokset
Muutoksen näihin ohjeisiin niiden yleisiltä osista tekee SKL-FKK;n hallitus ja Keski-Pohjanmaan Kennelpiiriä koskeviin Keski-Pohjanmaan Kennelpiiri ry;n hallitus.