Kennelliitto hakee uusia kennelneuvojia koko maahan

9.2.2023

Kennelliitto aloittaa maaliskuussa 2023 uusien kennelneuvojien haun, jonka tavoitteena on saada riittävä
määrä kennelneuvojia jokaiseen 19 kennelpiiriin.

Kennelneuvojat toimivat pääsääntöisesti oman kennelpiirinsä alueella, kasvattajatoimikunnan alaisuudessa
hallituksen hyväksymän kennelneuvojaohjeen ja toiminnasta annetun työohjeen mukaisesti, aina
henkilötietosuojalakia noudattaen. Toiminta on luottamuksellista ja sitä ohjataan Kennelliitosta.
Niissä kennelpiireissä, missä tällä hetkellä on vain 1 tai 2 neuvojaa tai neuvojia ei lainkaan, toivotaan
aktiivisuutta asiassa. Toiminnan takaamiseksi, jokaisessa kennelpiirissä tulisi olla tarpeellinen määrä neuvojia, joten käännymme kennelpiirien puoleen ja pyydämme kohteliaimmin yhteistyötä asiassa. Näin varmistamme, että hakijat ovat mahdollisimman soveltuvia tähän vaativaan luottamustoimeen. Jos tiedossanne on henkilöitä, jotka täyttävät hakukriteerit ja soveltuisivat tehtävään, toivoisimme, että heitä kannustettaisiin lähettämään hakemus.

Voimassa oleva Kennelneuvojaohje löytyy  linkistä: https://www.kennelliitto.fi/lomakkeet/kennelneuvojaohje-2021

Hakija tarvitsee kennelpiirin hallituksen esityksen (allekirjoitettu pöytäkirjanote), jotta hakemus voidaan
ottaa käsittelyyn. Kennelpiirin esityksen voi toimittaa hakuajan jälkeen, kuitenkin viimeistään 27.3.2023.

Lue lisää liitteestä:
https://drive.google.com/file/d/1MbknVn86_TrYpDJpJPPAiNu705Fk0tl2/view?usp=share_link