Näyttelyjen anominen 2023

26.8.2021

Vuodelle 2023 anottavat erikois- ja ryhmänäyttelyt

26.08.2021 

Vuoden 2023 erikois- ja ryhmänäyttelyt tulee anoa Omakoirassa viimeistään torstaina 30.9.2021. Pentunäyttelyt, jotka järjestetään aikavälillä 1.7.-31.12.2022 tulee myöskin olla anottuna viimeistään 30.9.2021. Kaikkien rotujen, kansainväliset ja Nord-näyttelyt vuodelle 2024 tulee olla anottuna Omakoirassa marraskuun loppuun mennessä.

Rotujärjestön ja rotua harrastavan yhdistyksen erikoisnäyttelyiden lukumäärä määräytyy sen mukaan, mikä oli sen lukumääräisesti suurimman rodun rekisteröintimäärä hakemisaikaa edeltävänä vuonna: yksi erikoisnäyttely kutakin alkavaa 500 rekisteröityä koiraa kohti. Erikoisnäyttelyihin saavat osallistua kaikki rotujärjestöön näyttelyn hakemishetkellä kuuluvat rodut.

Anomus tehdään Omakoira-jäsenpalvelun kautta.

Lisätietoja:
Kennelliitto, näyttelysihteeri
Maarika Wallenius
09 8873 0220

Suomen Kennelliitto tiedottaa:

Näyttelyanomukset hyväksytään vuoden 2013 alusta vain, kun ne on lähetetty OMAKOIRA-ohjelman kautta. Näyttelyt on anottava syyskuun loppuun mennessä. 

Lisätietoja antavat näyttelyohjaajat Johanna Niemelä.  johanna.e.niemela@gmail.com sekä Riikka Pantana peltokangas.riikka@gmail.com

Keski-Pohjanmaan Kennelpiirin Omakoira-tukihenkilö on Anselmi Kinnunen. Yhdistykset voivat ottaa häneen yhteyttä Omakoira-ongelmissä tai muissa omakoira ohjelmaa koskevissa asioissa. os. anselmi.kinnunen@gmail.com